Train Time Table in DURGAPURA


Train Number Train Name Arrival Time Departure Time Source Destination
9622 BDTS AII SF 0:35:00 0:37:00 BANDRA TERMINUS AJMER JN.
19808 JP-KOTA EXP 0:35:00 0:40:00 JAIPUR JN. KOTA
12979 BDTS JP SF E 10:15:00 10:18:00 BANDRA TERMINUS JAIPUR JN.
22631 MAS-BKN ANUR 10:15:00 10:18:00 CHENNAI CENTRAL BIKANER JN.
22933 BDTS JP SF E 10:16:00 10:18:00 BANDRA TERMINUS JAIPUR JN.
16864 MQ-BGKT 10:29:00 10:31:00 MANNARGUDI BHAGAT-KI-KOTHI
12181 JBP-AII DAYO 11:13:00 11:14:00 JABALPUR AJMER JN.
12466 INTERCITY EX 11:11:00 11:14:00 JODHPUR JN. INDORE BG
12955 BCT JP SF EX 12:19:00 12:20:00 MUMBAI CENTRAL JAIPUR JN.
12395 ZIYARAT EXPR 12:34:00 12:37:00 RAJENDRANAGAR TERMINAL AJMER JN.
22934 JP BDTS SF E 12:52:00 12:54:00 JAIPUR JN. BANDRA TERMINUS
8062 JP SHM SPL W 12:54:00 12:57:00 JAIPUR JN. SHALIMAR
12939 PUNE JAIPUR 13:05:00 13:07:00 PUNE JN. JAIPUR JN.
12977 MARU SAGAR E 14:04:00 14:06:00 ERNAKULAM. JN AJMER JN.
12956 JP BCT SUPFA 14:07:00 14:09:00 JAIPUR JN. MUMBAI CENTRAL
18207 DURG - AII E 14:47:00 14:51:00 DURG AJMER JN.
18573 VSKP-BGKT WE 14:47:00 14:51:00 VISAKHAPATNAM BHAGAT-KI-KOTHI
14710 PURI BKN EXP 14:48:00 14:51:00 PURI BIKANER JN.
18213 DURG - JP EX 14:47:00 14:51:00 DURG JAIPUR JN.
12465 RANTHAMBORE 16:14:00 16:16:00 INDORE BG JODHPUR JN.
12182 AII-JBP DAYO 17:41:00 17:44:00 AJMER JN. JABALPUR
59806 BXN-JP PASSE 19:09:00 19:10:00 BAYANA JAIPUR JN.
12968 JP CHENNAI E 19:41:00 19:44:00 JAIPUR JN. CHENNAI CENTRAL
12970 JP CBE SF EX 19:41:00 19:44:00 JAIPUR JN. COIMBATORE JN.
12976 JP MYS SF EX 19:41:00 19:44:00 JAIPUR JN. MYSORE JN.
20814 JODHPUR-PURI 19:41:00 19:44:00 JODHPUR JN. PURI
290 PALACE ON WH 18:00:00 20:00:00 DELHI-SAFDAR JANG DELHI-SAFDAR JANG
12980 JP BDTS SF 20:32:00 20:34:00 JAIPUR JN. BANDRA TERMINUS
18574 BGKT-VSKP WE 20:31:00 20:34:00 BHAGAT-KI-KOTHI VISAKHAPATNAM
19713 JP SC EXP 21:09:00 21:14:00 JAIPUR JN. SECUNDERABAD JN.
12974 JP INDB SF E 21:09:00 21:14:00 JAIPUR JN. INDORE BG
22981 KOTA-HMH SUP 21:13:00 21:16:00 KOTA SHRI GANGANAGAR
16863 BGKT-MQ WKLY 21:47:00 21:49:00 BHAGAT-KI-KOTHI MANNARGUDI
22632 BKN-MAS ANU 21:47:00 21:49:00 BIKANER JN. CHENNAI CENTRAL
18208 AII - DURG 21:46:00 21:49:00 AJMER JN. DURG
18632 AII RNC EXPR 21:46:00 21:49:00 AJMER JN. RANCHI
18214 JP - DURG EX 21:47:00 21:49:00 JAIPUR JN. DURG
18243 BSP-BGKT EXP 22:06:00 22:08:00 BILASPUR JN. BHAGAT-KI-KOTHI
18245 BSP-BKN EXP 22:06:00 22:08:00 BILASPUR JN. BIKANER JN.
14709 BKN PURI EXP 23:36:00 23:39:00 BIKANER JN. PURI
18631 RNC AII EXPR 2:11:00 2:14:00 RANCHI AJMER JN.
12396 ZIYARAT EXPR 2:41:00 2:44:00 AJMER JN. RAJENDRANAGAR TERMINAL
19807 KOTA-JP EXP 4:05:00 4:10:00 KOTA JAIPUR JN.
12967 JAIPUR EXP 5:45:00 5:46:00 CHENNAI CENTRAL JAIPUR JN.
12969 CBE JAIPUR E 5:45:00 5:46:00 COIMBATORE JN. JAIPUR JN.
19714 SC JP EXP 5:45:00 5:46:00 SECUNDERABAD JN. JAIPUR JN.
12975 MYS JP SF EX 5:45:00 5:46:00 MYSORE JN. JAIPUR JN.
20813 PURI-JODHPUR 5:46:00 5:48:00 PURI JODHPUR JN.
22982 KOTA-HMH -KO 5:46:00 5:49:00 SHRI GANGANAGAR KOTA
8061 SHM JP SPL W 6:07:00 6:10:00 SHALIMAR JAIPUR JN.
59805 JP-BXN PASSE 6:47:00 6:49:00 JAIPUR JN. BAYANA
18244 BGKT-BSP EXP 7:51:00 7:54:00 BHAGAT-KI-KOTHI BILASPUR JN.
18246 BKN-BSP EXP 7:52:00 7:54:00 BIKANER JN. BILASPUR JN.
12973 INDB JP SF E 7:55:00 7:57:00 INDORE BG JAIPUR JN.
12940 JP PUNE SF E 9:21:00 9:24:00 JAIPUR JN. PUNE JN.
9621 AII BDTS SF 9:24:00 9:27:00 AJMER JN. BANDRA TERMINUS
12978 MARU SAGAR E 9:57:00 9:59:00 AJMER JN. ERNAKULAM. JN