Train Time Table in CHITTAURGARH


Train Number Train Name Arrival Time Departure Time Source Destination
59834 NMH-KOTA FAS 23:55:00 0:05:00 NIMACH KOTA
19576 NDT OKHA EXP 23:55:00 0:10:00 NATHDWARA OKHA
12996 UDZ BDTS SF 23:30:00 0:10:00 UDAIPUR CITY BANDRA TERMINUS
12315 ANNANYA EXP 23:50:00 0:20:00 KOLKATA UDAIPUR CITY
19666 UDZ KURJ EXP 0:15:00 0:35:00 UDAIPUR CITY KHAJAURAHO
19711 JP BPL EXP 0:45:00 0:55:00 JAIPUR JN. BHOPAL
59812 JAB-KOTA-RTM 10:50:00 11:00:00 YAMUNA BRIDGE RATLAM JN
29020 KOTA - MDS E 11:35:00 11:45:00 KOTA MANDSOR
59604 UDZ-AII PASS 12:20:00 12:45:00 UDAIPUR CITY MADAR JN
20901 LINK EXPRESS 13:40:00 13:40:00 CHITTAURGARH JN AJMER JN.
22901 BDTS UDZ AII 13:25:00 13:55:00 BANDRA TERMINUS UDAIPUR CITY
79303 RTM -COR- RT 14:00:00 14:00:00 RATLAM JN CHITTAURGARH JN
59603 AII - UDZ PA 13:20:00 14:08:00 MADAR JN UDAIPUR CITY
79304 RTM - COR - 14:10:00 14:10:00 CHITTAURGARH JN RATLAM JN
59811 HALDIGHATI P 13:50:00 14:10:00 RATLAM JN AGRA FORT
29019 NMH - KOTA E 15:35:00 15:45:00 MANDSOR KOTA
19609 UDZ HW EXP 15:50:00 16:15:00 UDAIPUR CITY HARIDWAR JN
19329 VEER BHUMI E 16:40:00 16:50:00 INDORE BG UDAIPUR CITY
14801 JU INDB EXP 16:45:00 17:00:00 JODHPUR JN. INDORE BG
59836 UDZ-NMH PASS 18:20:00 18:35:00 UDAIPUR CITY NIMACH
12992 JP UDZ SF EX 19:05:00 19:25:00 JAIPUR JN. UDAIPUR CITY
12982 CHETAK EXP 19:10:00 19:30:00 UDAIPUR CITY DELHI-SARAI ROHILLA
82653 YPR-JP WEEKL 0:50:00 1:00:00 YESVANTPUR JN. JAIPUR JN.
19602 NJP UDZ EXPR 1:20:00 1:45:00 NEW JALPAIGURI JN UDAIPUR CITY
19413 KOLKATA EXPR 19:55:00 20:05:00 AHMEDABAD KOLKATA
12964 MEWAR EXPRES 20:30:00 20:50:00 UDAIPUR CITY HAZRAT NIZAMUDDIN JN
19327 RTM-UDZ PASS 20:35:00 21:00:00 RATLAM JN UDAIPUR CITY
2732 JP-HYB SPECI 20:55:00 21:05:00 JAIPUR JN. HYDERABAD DECCAN
17019 JP-HYB EXP 20:55:00 21:05:00 JAIPUR JN. HYDERABAD DECCAN
12719 AII-HYB EXP 20:55:00 21:05:00 AJMER JN. HYDERABAD DECCAN
59606 UDZ-COR PASS 22:35:00 22:35:00 UDAIPUR CITY CHITTAURGARH JN
19660 UDZ SHM EXP 22:10:00 22:45:00 UDAIPUR CITY SHALIMAR
19330 VIRBHUMI COR 22:50:00 23:00:00 UDAIPUR CITY INDORE BG
79301 RTM - BHL DM 22:50:00 23:05:00 RATLAM JN BHILWARA
20902 LINK EXPRESS 23:15:00 23:15:00 AJMER JN. CHITTAURGARH JN
19608 AII KOAA EXP 23:00:00 23:20:00 MADAR JN KOLKATA
11204 JAIPUR NAGPU 23:00:00 23:20:00 JAIPUR JN. NAGPUR JN.(CR)
18010 AII-SRC EXP 23:00:00 23:20:00 AJMER JN. SANTRAGACHI JN.
2731 HYB-JP HSP 23:20:00 23:30:00 HYDERABAD DECCAN JAIPUR JN.
17020 HYB-JP EXP 23:20:00 23:30:00 HYDERABAD DECCAN JAIPUR JN.
12720 HYB-AII EXP 23:20:00 23:30:00 HYDERABAD DECCAN AJMER JN.
22996 AII-BDTS SUF 23:40:00 23:40:00 AJMER JN. CHITTAURGARH JN
22902 UDZ BDTS SUP 23:05:00 23:40:00 UDAIPUR CITY BANDRA TERMINUS
290 PALACE ON WH 0:05:00 2:00:00 DELHI-SAFDAR JANG DELHI-SAFDAR JANG
19607 KOAA AII EXP 1:45:00 2:10:00 KOLKATA MADAR JN
18009 SRC - AII EX 1:45:00 2:10:00 SANTRAGACHI JN. AJMER JN.
12316 ANANYA EXPRE 2:15:00 2:35:00 UDAIPUR CITY KOLKATA
19601 UDZ NJP EXP 2:15:00 2:35:00 UDAIPUR CITY NEW JALPAIGURI JN
19712 BPL JAIPUR E 2:40:00 2:50:00 BHOPAL JAIPUR JN.
19575 OKHA NDT EX 3:40:00 3:50:00 OKHA NATHDWARA
82654 JP-YPR WEEKL 3:40:00 3:50:00 JAIPUR JN. YESVANTPUR JN.
19328 COR-RTM PASS 3:45:00 4:05:00 UDAIPUR CITY RATLAM JN
59833 KOTA-NMH FAS 4:10:00 4:20:00 KOTA NIMACH
19665 KURJ UDZ EXP 4:05:00 4:25:00 KHAJAURAHO UDAIPUR CITY
12963 MEWAR EXPRES 4:45:00 5:05:00 HAZRAT NIZAMUDDIN JN UDAIPUR CITY
79302 BHL - RTM DM 5:00:00 5:30:00 BHILWARA RATLAM JN
12981 CHETAK EXP 5:13:00 5:33:00 DELHI-SARAI ROHILLA UDAIPUR CITY
19414 KOAA ADI EXP 5:25:00 5:35:00 KOLKATA AHMEDABAD
59605 COR-UDZ PASS 5:45:00 5:45:00 CHITTAURGARH JN UDAIPUR CITY
19659 SHM UDZ EXPR 5:50:00 6:15:00 SHALIMAR UDAIPUR CITY
22995 BDTS - AII 6:20:00 6:20:00 CHITTAURGARH JN AJMER JN.
12995 BDTS AII UDZ 6:05:00 6:35:00 BANDRA TERMINUS UDAIPUR CITY
12991 UDZ JP SF EX 8:00:00 8:20:00 UDAIPUR CITY JAIPUR JN.
11203 NAGPUR JAIPU 8:05:00 8:35:00 NAGPUR JN.(CR) JAIPUR JN.
59835 NMH-UDZ PASS 8:05:00 8:40:00 NIMACH UDAIPUR CITY