Train Time Table in CHANDERIYA J


Train Number Train Name Arrival Time Departure Time Source Destination
19711 JP BPL EXP 0:25:00 0:27:00 JAIPUR JN. BHOPAL
59834 NMH-KOTA FAS 0:46:00 0:48:00 NIMACH KOTA
59812 JAB-KOTA-RTM 10:28:00 10:30:00 YAMUNA BRIDGE RATLAM JN
9721 JP UDZ SF SP 11:10:00 11:12:00 JAIPUR JN. UDAIPUR CITY
59603 AII - UDZ PA 12:50:00 12:52:00 MADAR JN UDAIPUR CITY
59604 UDZ-AII PASS 12:56:00 12:58:00 UDAIPUR CITY MADAR JN
59811 HALDIGHATI P 14:36:00 14:38:00 RATLAM JN AGRA FORT
14801 JU INDB EXP 16:28:00 16:30:00 JODHPUR JN. INDORE BG
9722 UDZ JP SF SP 16:58:00 17:00:00 UDAIPUR CITY JAIPUR JN.
13423 BGP-AII WKLY 20:25:00 20:55:00 BHAGALPUR AJMER JN.
12964 MEWAR EXPRES 21:00:00 21:02:00 UDAIPUR CITY HAZRAT NIZAMUDDIN JN
79301 RTM - BHL DM 23:23:00 23:25:00 RATLAM JN BHILWARA
19712 BPL JAIPUR E 3:15:00 3:22:00 BHOPAL JAIPUR JN.
59833 KOTA-NMH FAS 3:43:00 3:45:00 KOTA NIMACH
12963 MEWAR EXPRES 4:26:00 4:28:00 HAZRAT NIZAMUDDIN JN UDAIPUR CITY
79302 BHL - RTM DM 4:38:00 4:40:00 BHILWARA RATLAM JN
13424 AII- BGPWKLY 9:38:00 9:40:00 AJMER JN. BHAGALPUR