Train Time Table in BHILWARA


Train Number Train Name Arrival Time Departure Time Source Destination
2731 HYB-JP HSP 0:30:00 0:35:00 HYDERABAD DECCAN JAIPUR JN.
17020 HYB-JP EXP 0:30:00 0:35:00 HYDERABAD DECCAN JAIPUR JN.
12720 HYB-AII EXP 0:30:00 0:35:00 HYDERABAD DECCAN AJMER JN.
79301 RTM - BHL DM 0:55:00 0:55:00 RATLAM JN BHILWARA
9721 JP UDZ SF SP 10:15:00 10:17:00 JAIPUR JN. UDAIPUR CITY
59603 AII - UDZ PA 11:15:00 11:25:00 MADAR JN UDAIPUR CITY
59604 UDZ-AII PASS 14:00:00 14:05:00 UDAIPUR CITY MADAR JN
20901 LINK EXPRESS 14:35:00 14:40:00 CHITTAURGARH JN AJMER JN.
14801 JU INDB EXP 15:01:00 15:06:00 JODHPUR JN. INDORE BG
19609 UDZ HW EXP 17:13:00 17:15:00 UDAIPUR CITY HARIDWAR JN
9722 UDZ JP SF SP 17:35:00 17:38:00 UDAIPUR CITY JAIPUR JN.
12992 JP UDZ SF EX 18:08:00 18:11:00 JAIPUR JN. UDAIPUR CITY
19413 KOLKATA EXPR 18:35:00 18:40:00 AHMEDABAD KOLKATA
2732 JP-HYB SPECI 19:30:00 19:35:00 JAIPUR JN. HYDERABAD DECCAN
17019 JP-HYB EXP 19:30:00 19:35:00 JAIPUR JN. HYDERABAD DECCAN
12719 AII-HYB EXP 19:30:00 19:35:00 AJMER JN. HYDERABAD DECCAN
19666 UDZ KURJ EXP 1:20:00 1:25:00 UDAIPUR CITY KHAJAURAHO
12982 CHETAK EXP 20:20:00 20:25:00 UDAIPUR CITY DELHI-SARAI ROHILLA
19608 AII KOAA EXP 21:30:00 21:35:00 MADAR JN KOLKATA
11204 JAIPUR NAGPU 21:30:00 21:35:00 JAIPUR JN. NAGPUR JN.(CR)
13423 BGP-AII WKLY 21:30:00 21:35:00 BHAGALPUR AJMER JN.
18010 AII-SRC EXP 21:30:00 21:35:00 AJMER JN. SANTRAGACHI JN.
20902 LINK EXPRESS 22:06:00 22:21:00 AJMER JN. CHITTAURGARH JN
22996 AII-BDTS SUF 22:25:00 22:30:00 AJMER JN. CHITTAURGARH JN
12315 ANNANYA EXP 22:25:00 22:30:00 KOLKATA UDAIPUR CITY
19711 JP BPL EXP 23:10:00 23:15:00 JAIPUR JN. BHOPAL
19602 NJP UDZ EXPR 23:45:00 23:50:00 NEW JALPAIGURI JN UDAIPUR CITY
82653 YPR-JP WEEKL 2:00:00 2:02:00 YESVANTPUR JN. JAIPUR JN.
82654 JP-YPR WEEKL 2:13:00 2:15:00 JAIPUR JN. YESVANTPUR JN.
79302 BHL - RTM DM 2:35:00 2:35:00 BHILWARA RATLAM JN
19607 KOAA AII EXP 3:00:00 3:08:00 KOLKATA MADAR JN
18009 SRC - AII EX 3:00:00 3:08:00 SANTRAGACHI JN. AJMER JN.
19665 KURJ UDZ EXP 3:05:00 3:10:00 KHAJAURAHO UDAIPUR CITY
12316 ANANYA EXPRE 3:34:00 3:39:00 UDAIPUR CITY KOLKATA
19601 UDZ NJP EXP 3:34:00 3:39:00 UDAIPUR CITY NEW JALPAIGURI JN
12981 CHETAK EXP 4:11:00 4:16:00 DELHI-SARAI ROHILLA UDAIPUR CITY
19712 BPL JAIPUR E 4:14:00 4:19:00 BHOPAL JAIPUR JN.
19414 KOAA ADI EXP 6:30:00 6:35:00 KOLKATA AHMEDABAD
22995 BDTS - AII 7:15:00 7:20:00 CHITTAURGARH JN AJMER JN.
13424 AII- BGPWKLY 8:00:00 8:05:00 AJMER JN. BHAGALPUR
12991 UDZ JP SF EX 9:05:00 9:07:00 UDAIPUR CITY JAIPUR JN.
11203 NAGPUR JAIPU 9:25:00 9:30:00 NAGPUR JN.(CR) JAIPUR JN.