Train Time Table in BARABHUM


Train Number Train Name Arrival Time Departure Time Source Destination
68056 TATA ASN LOC 10:09:00 10:10:00 TATANAGAR JN ASANSOL MAIN
68024 PRR-JGM MEMU 10:22:00 10:23:00 PURULIA JN. JHARGRAM
13512 ASN-TATA TRI 10:56:00 10:58:00 ASANSOL MAIN TATANAGAR JN
68055 ASN TATA LOC 11:24:00 11:25:00 ASANSOL MAIN TATANAGAR JN
58661 TATA-HTE PAS 13:14:00 13:15:00 TATANAGAR JN HATIA
12865 HWH-PRR LALM 13:33:00 13:35:00 HOWRAH JN. PURULIA JN.
22821 JHG-PRR BI-W 13:33:00 13:35:00 JHARGRAM PURULIA JN.
13511 TATA-ASN TRI 14:14:00 14:16:00 TATANAGAR JN ASANSOL MAIN
13302 SUVARNA REKH 14:29:00 14:31:00 TATANAGAR JN DHANBAD JN.
12866 PRR-HWH LALM 15:03:00 15:05:00 PURULIA JN. HOWRAH JN.
22822 PRR-JGM EXPR 15:03:00 15:05:00 PURULIA JN. JHARGRAM
18184 DNR TATA EXP 15:28:00 15:30:00 DANAPUR TATANAGAR JN
68053 ADRA PRR LOC 16:35:00 16:35:00 ADRA BARABHUM
68054 PRR ADRA LOC 16:45:00 16:45:00 BARABHUM ADRA
68020 JGM-DHN MEMU 17:52:00 17:53:00 PHULWARTANR JHARGRAM
22891 HWH-RNC INTE 18:00:00 18:02:00 HOWRAH JN. RANCHI
68060 ASN BBM LOCA 18:25:00 18:25:00 ASANSOL MAIN BARABHUM
68059 BBM ASN LOCA 18:45:00 18:45:00 BARABHUM ASANSOL MAIN
58012 CKP-ADRA-HWH 19:17:00 19:18:00 CHAKARADHARPUR HOWRAH JN.
68017 GMO CKP PASS 20:02:00 20:03:00 NSC BOSE J GOMO CHAKARADHARPUR
13287 SOUTH BIHAR 21:03:00 21:05:00 DURG RAJENDRANAGAR TERMINAL
18181 TATA-CPR EXP 23:01:00 23:03:00 TATANAGAR JN CHHAPRA JN.
18182 CPR-TATA EXP 4:40:00 4:42:00 CHHAPRA JN. TATANAGAR JN
13288 SOUTH BIHAR 5:51:00 5:53:00 RAJENDRANAGAR TERMINAL DURG
58011 HWH-ADRA CKP 6:59:00 7:00:00 HOWRAH JN. CHAKARADHARPUR
68018 CKP GMO PASS 7:27:00 7:28:00 CHAKARADHARPUR NSC BOSE J GOMO
58662 HTE TATA PAS 8:16:00 8:17:00 HATIA TATANAGAR JN
68023 JGM-PRR MEMU 8:35:00 8:36:00 JHARGRAM PURULIA JN.
68019 JGM-DHN MEMU 9:30:00 9:31:00 JHARGRAM PHULWARTANR
18183 TATA DANAPUR 9:36:00 9:38:00 TATANAGAR JN DANAPUR
22892 RNCHWH INTER 9:37:00 9:39:00 RANCHI HOWRAH JN.
13301 SUVARNA REKH 9:43:00 9:45:00 DHANBAD JN. TATANAGAR JN